CHÂN YẾN TINH CHẾ

420,000VNĐ4,000,000VNĐ

Từ chân yến thô, để tiết kiệm thời gian cho khách hàng, chân yến được sơ chế làm sạch lông và bụi bằng phương pháp nhặt ướt, sấy lạnh.Chân tổ yến cũng chứa nhiều dinh dưỡng và có công dụng như tổ yến sào.